Kolbotn Legesenter ( gamle Tårnåsen Legesenter) holder til på Kolbotn Torg, på Jan Baalsruds plass, med inngang fra torget, ved siden av Kullebunden Spiseri.

 

DAGLEGEVAKT

Legekontoret vil tilstrebe at du får øyeblikkelig hjelp time hos fastlegen din. Vi har kollegial fraværsdekning og vil tilby time hos annen lege på kontoret ved fravær. Ved stor pågang bes pasienter henvende seg til daglegevakten i Ski.

Telefonnummer til daglegevakten i Ski er
116 117.
Ved livstruende tilstander, ring 113.

Ved behov for legetilsyn / akutt-time er det viktig at man tar kontakt med legekontoret per telefon og ikke «e-konsultasjon» da e-konsultasjon har opptil 5 dagers responstid.

AKTUELT – Dersom du har luftveisinfeksjon

VI ønsker at pasienter har tatt covid hjemmetest før oppmøte med luftveisinfeksjon.

Vi har nå Grønn beredskap ift covid-19 situasjonen. Det er lav risiko for alvorlige forløp. Oppfølging av covidsyke avhenger av alvorlighetsgrad, underliggende sykdommer, alder og vaksinasjonsstatus. Vi ønsker at pasienter bare tar kontakt med fastlegen ved symptomer utover mild sykdom, dersom man har risikofaktorer eller er uvaksinert.

Vi har ekstra beredskap i forhold til influensa og andre luftveisinfeksjoner og ønsker at alle har lav terskel for kontakt med oss ved luftveisinfeksjoner som gir pustevansk