Oppfølging av covidsyke avhenger av alvorlighetsgrad, underliggende sykdommer, alder og vaksinasjonsstatus. Vi ønsker at pasienter tar kontakt med fastlegen ved symptomer utover mild sykdom, dersom man har risikofaktorer eller er uvaksinert.
Fastlegen ringer nå ikke lenger rutinemessig alle pasienter, da de aller fleste nå er vaksinert og ikke forventes å trenge legetilsyn.

Vi viser til fortløpende oppdatert informasjon om coronavirusinfeksjon på fhi
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Vi viser til kommunens nettside for kommunelegens oppdaterte vurderinger angående smittevern, testing og vaksinasjon i kommunen. https://www.nordrefollo.kommune.no

Vaksinasjon med coronavaksine skjer på vaksinasjonskontoret på Langhuset. Alle over 65 år kalles inn per sms. Er du under 65 og er anbefalt ny oppfriskningsdose, ta kontakt på telefon 94 01 23 10. Telefontiden til vaksinasjonskontoret er kl. 09.00 – 14.00 mandag til fredag.

Informasjon om coronavaksine og prioriterte risikogrupper oppdateres fortløpende, se https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Bruk publikumstelefonen for coronavirus tlf nr 815 55 015 dersom du ikke mistenker at du kan være smittet, men bare trenger informasjon.