Alle over 65 og pasienter i risikogrupper for covid-19 bør også ha influensavaksine.
Det må gå minimum 7 dager mellom influensavaksinasjon og coronavaksinasjon.

Vi har drop in vaksinasjon i influensasesongen

For informasjon om risikogrupper.se www.fhi.no/influensa

All øvrig vaksinasjon krever legekonsultasjon.

For reisevaksiner, kontakt vaksinasjonskontoret for Follo, se www.vaksinasjonskontoret.no