Vedrørende prissetting ifbm konsultasjoner, henvisninger, forsending, overføring av journal og andre tjenester: Disse prisene er offentlig regulert og oppdateres 1. juli hvert år. Total oversikt over priser og takster finnes i Normaltariffen og er offentlig tilgjengelig på http://normaltariffen.legeforeningen.no/

Normaltariffen dekker bare kostnader for oppfølging og behandling av sykdom, skade eller lyte. Konsultasjoner som kun omhandler vaksinasjon og attester omfattes ikke av dette, og for slike timer gjelder fri prissetting. Pris vil normalt beregnes ut fra tidsbruk/antall påbegynte halvtimer, hvor man går ut fra salærtaksten (per 2022 kr 1085/time).